RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,

dbając o prywatność naszych klientów zapewniamy, że Twoje dane osobowe, powierzone nam na zasadzie Twojej zgody przetwarzane są przez pracowników Gabinetu Pes-Aesthetica zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO przekazujemy informację dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności na temat celów i podstaw przetwarzania danych, a także przysługujących Ci praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

O JAKICH DANYCH MÓWIMY?

Chodzi o Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz, korzystając z usług naszego gabinetu, podczas pierwszej wizyty lub kolejnej w okresie po roku od pierwszej wizyty, wypełniając, przed wykonaniem zabiegu, kartę klienta. W naszym gabinecie przyjęliśmy zasadę, że zgoda wyrażana jest pisemnie. Odmowa udzielania zgody oznaczać będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać dokładnie w taki sam sposób, w jaki ją wyraziłeś, czyli pisemnie. Cofnięcie zgody oznaczać będzie, że przy kolejnej wizycie w naszym gabinecie konieczne będzie ponowne wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

PES-Aesthetica Natalia Jurczak-Bełdycka
Siedziba administratora
89-100 Nakło nad Notecią, ul. Brzozowa 2
Telefon
886120464
Adres email
natalia@beldycka.pl

 

Dla dodatkowej ochrony Twoich danych administrator, w razie jakichkolwiek wątpliwości natury prawnej, konsultuje się ze specjalistami z zakresu ochrony danych.

DOSTĘP DO TWOICH DANYCH będą mieli wyłącznie pracownicy Gabinetu Pes-Aesthetica. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza instytucjami upoważnionymi do ich przetwarzania z mocy prawa (instytucje kontroli państwowej). Administrator nie ma również zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KATEGORIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I CEL ICH PRZETWARZANIA

Przetwarzamy tylko te dane, których pozyskanie jest niezbędne do wykonania przez nas usługi, na którą się umawiamy, kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług oraz w celu promocji naszych usług w postaci wiadomości sms, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, informacja o stanie zdrowia. Szczegółowy i zamknięty katalog danych, które chcielibyśmy od Ciebie pozyskać, określony jest w kartach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane o stanie zdrowia są niezbędne do określenia wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegów kosmetycznych, a także ustalenia wskazań pozabiegowych.

Ponadto, na podst. art. 6 ust. 1 pkt a i f RODO administrator, wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa, rejestruje wizerunek klientów gabinetu poprzez system monitoringu zewnętrznego. Kamery znajdują się wyłącznie na zewnątrz budynku i skierowane są na drzwi wejściowe oraz parking.

PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO (Twoja zgoda).

DANE OSOBOWE NIE PODLEGAJĄ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE przez okres jednego roku od dnia ostatniej wizytyw gabinecie lub do dnia wycofania zgody na dalsze przetwarzanie, poprzez realizację Twojego uprawniania do żądania usunięcia danych. Kolejna wizyta w okresie roku od poprzedniej, wydłuża okres przechowywania danych o następny rok. Dane z zapisu monitoringu kamer usuwane są po 30 dniach od dnia rejestracji.

Administrator przez okres 5 lat od dnia skorzystania z usług kosmetycznych przechowuje imię i nazwisko klienta gabinetu w dzienniku sterylizacji.

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od Ciebie.

PRZYSŁUGUJE CI  PRAWO dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowaniai usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Przysługuje Ci również prawo do ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Gwarantujemy Ci realizację wszystkich Twoich uprawnień wynikających z RODO.

KAŻDY, KTO TWIERDZI, ŻE ADMINISTRATOR NARUSZYŁ JEGO PRAWA, może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.